Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av COVID-19. Det gäller inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen.

Jobb som målare

Regeringen har haft en tät dialog med representanter för dessa grupper och andra enskilda näringsidkare. Dessvärre har det visat sig att många av dessa inte kan dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats, som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Mot bakgrund av det föreslår regeringen ett omsättningsbserat stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020.

I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021. Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Så fungerar stödet

Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet.

Stödet kan utgå till enskilda näringsidkare som har fått ett omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Arbetet pågår nu med att så snabbt som möjligt få ett regelverk på plats som reglerar stödet.

 

Uppdaterades senast: