Gå till innehåll

NYHET

Stärkt samhällsinformation för asylsökande

Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck. Därför föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. 

Nyanlända elever

Förslaget innebär en förstärkning av medel till civilsamhället och kommunerna för samhällsinformation för asylsökande m.fl. som fördelas via länsstyrelserna.

Genom dessa medel kan fler asylsökande få ta del av viktig samhällsinformation och språkinsatser som också kan underlätta och snabba på etableringen för den som får uppehållstillstånd. Även nyanlända som bor i anläggningsboende kan ta del av insatserna.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En viktig fortsättning på integrationsarbetet

Den aktuella satsningen är en viktig fortsättning på den samhällsintroduktion som Migrationsverket erbjuder asylsökande. Förstärkningen av TIA-medel för samhällsinformation kan bidra till att fler i målgruppen får information om det svenska samhället i stort men också om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället.

TIA-medel kan förväntas att bli än viktigare till följd av den pågående pandemin, eftersom insatser som bedrivs med hjälp av detta statsbidrag kan bidra till att motverka försämrade etableringsförutsättningar som kommer av den ekonomiska nedgången.

Satsningen kommer innefatta asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2021.

Uppdaterades senast: