Gå till innehåll

NYHET

Höjd åldersgräns för studiemedel

En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. För att det ska vara möjligt att arbeta längre behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. Det krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna. Därför förbättras nu möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna.

Skola

Sverige har ett av världens starkaste studiemedelssystem. Nu ska ännu fler ges möjlighet att studera med hjälp av det.

En förändrad arbetsmarknad gör att fler har behov av att lära om och lära nytt genom hela arbetslivet. Det ställer krav på att du kan få studiestöd även när du utbildar dig senare i livet.

Nu tar regeringen steg för att göra det möjligt att ta del av studiefinansiering senare i livet genom höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd.

I budgetpropositionen föreslås att medel avsätts för höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd samt ändrade återbetalningsregler. Förslagen om höjda åldersgränser beräknas kosta 119 miljoner kronor årligen medan förslagen om förändrade återbetalningsregler beräknas ge en besparing på 62 mnkr.

Förslagen innebär att åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs till 60 år. Regeringen avser att återkomma om den exakta utformningen av förslagen.

Uppdaterades senast: