Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans. Försäkringskassan får ökade resurser för att minska handläggningstider.

Funktionsnedsättning

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att beloppet för timschablonen räknas upp med 3,5 procent. Timschablonen för assistansersättningen föreslås därmed fastställas till 315 kronor per timme för 2021.

Regeringen fastställer årligen timschablonen vilken används som grund för beräkning av ersättning inom assistansersättningen. Den enskilde får själv avgöra hur stor del av assistansersättningen som ska användas till lön eller till kostnader för till exempel arbetsmiljö och kompetensutveckling. Åren 2018–2020 var höjningen av timschablonen för assistansersättning 1,5 procent.

Ökade resurser till Försäkringskassan för att minska handläggningstider

För att fortsätta det påbörjade arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen, samt komma tillrätta med de långa handläggningstiderna inom omvårdnadbidrag och merkostnadsersättning, föreslår regeringen att Försäkringskassan tillskjuts 120 miljoner kronor 2021, 100 miljoner kronor 2022 och 80 miljoner kronor 2023.

Detta tillsammans med tidigare vidtagna åtgärder bör säkerställa att inte fler individer hamnar i kläm och står utan ersättning under en längre tid.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning infördes den 1 januari 2019 och ersatte de tidigare vårdbidraget och handikappersättningen. Reformen var viktig för att modernisera stöden till vuxna och föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Sedan införandet av de nya förmånerna har Försäkringskassans handläggningstider växt vilket har inneburit att många fått vänta orimligt länge på stöd.

För att förkorta handläggningstiderna har regeringen beslutat att det från den 1 juli i år och två år framöver ska vara möjligt att förlänga vårdbidraget. Det gäller för de som har vårdbidrag och har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

 

Uppdaterades senast: