Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsning på nya servicekontor i utsatta områden

Vår politik ska komma hela landet till del och därför ska möjligheterna att bo och verka i hela landet förbättras. Lokal statlig service är ofta särskilt viktigt för de som har svårigheter med det svenska språket och de som är ekonomiskt utsatta. Vi behöver därför stärka samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar.

A-kassa

Regeringen tillför nya medel till Statens servicecenter för att öppna servicekontor i utsatta områden. Genom denna satsning stärks den statliga närvaron i områden med socioekonomiska utmaningar samtidigt som samhällsservicen förbättras för de som bor där. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ojämn fördelning ska jämnas ut

Tillgången till statlig service är ojämnt fördelad över landet. Det gäller mellan stad- och land såväl som mellan städernas inner- och ytterområden. Nu stärker vi den statliga närvaron och tillgången till samhällsservice i utsatta områden.

Staten behöver vara närvarande i hela landet. Att etablera nya servicekontor i utsatta områden är en viktig pusselbit i regeringens pågående arbete för att minska och motverka segregation. Att statsförvaltningen flyttar fram sina positioner i dessa områden kan bidra till att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner

Stark statlig närvaro gör skillnad

Denna nya satsning är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av servicekontorsreformen. En stark statlig närvaro och service bidrar till jobb och en hållbar tillväxt och utveckling. Det gäller både i städernas ytterområden och orter utanför större städer där den statliga närvaron försvagats de senaste åren. Regeringen är därför fast besluten att fortsätta arbetet för att stärka den statliga närvaron och service i hela landet.

Närvaro viktig för hela samhället

God statlig närvaro och service är viktigt för legitimiteten och förtroendet för staten. Den bidrar även till jobb och en hållbar tillväxt och utveckling i hela landet. Även om myndigheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla sina digitala lösningar har såväl privatpersoner som företagare behov av att personligen kunna möta myndigheter och få service. Lokal statlig service är särskilt viktigt för de som har svårigheter med att ta del av de digitala tjänsterna som till exempel nyanlända, personer med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta. Med de statliga servicekontoren har besökarna möjlighet att få service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt framöver även Arbetsförmedlingen.

Uppdaterades senast: