Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skärpta åtgärder mot skattefusk och missbruk av välfärdssystemen

Vi har byggt upp våra välfärdssystem för att skydda de svagaste och sköraste i samhället. Därför är det otroligt viktigt att jobba stenhårt mot dem som försöker utnyttja systemet. Att våra välfärdssystem används för att försörja kriminella nätverk är särskilt allvarligt.

Magdalena Andersson

För att motverka skattefusk och upprätthålla förtroendet för välfärdssystemen krävs krafttag. Regeringen föreslår därför att 189 miljoner kronor tillförs för detta ändamål 2021.

Satsningarna i BP21 för att bekämpa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och fusk med bidrag och skatter består av två delar:

  1. Motverka felaktiga utbetalningar och fusk från välfärdssystemen
  2. Bekämpa skattefusk

Viktigt att bidrag och hjälp kommer till de som faktiskt behöver den

Att bekämpa alla former av skattefusk och missbruk av statliga ersättningar är synnerligen viktigt, inte minst när historiskt stora belopp betalas ut för att lindra Corona-pandemins konsekvenser.

För att minska de felaktiga utbetalningarna och fusket föreslår regeringen en rad åtgärder. Ett övergripande mål införs om att andelen felaktiga utbetalningar ska minska. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Migrationsverket får tillsammans 150 miljoner kronor för att intensifiera arbetet. 9 miljoner förslås även gå till en särskild funktion på ESV för att stödja och bidra till att samordna arbetet och uppföljningen av målet.

Skattefusk ska stoppas

Dessutom föreslås åtgärder med 30 miljoner kronor till Skatteverket för att bekämpa skattefusk. Det föreslås även att CSN:s återbetalningsverksamhet förstärks med 7 miljoner kronor från och med 2022.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har tidigare presenterat en satsning på 25 miljoner kronor per år för att bekämpa felaktiga utbetalningar och fusk från arbetslöshetsförsäkringen, samt att 5 miljoner kronor per år ska gå till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för att minska andelen felaktiga utbetalningar. Dessutom ska Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att stärka sitt kontrollarbete när det gäller de sökandes sökaktiviteter och rapportering till arbetslöshetskassorna.

Läs mer från Magdalena Andersson på DN debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: