Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ytterligare satsningar för ett tryggare Sverige

Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Polis

Satsningen på Polismyndigheten fortsätter

Regeringen fortsätter den historiska utbyggnaden av Polismyndigheten för att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela landet. Sverige ska få fler närvarande poliser på gator och torg och det ska märkas i människors vardag.

Antalet polisanställda ska till 2024 ha ökat med 10 000 och vid halvårsskiftet 2020 hade antalet anställda ökat med mer än 5 000. Polisutbildningen har byggts ut kraftigt och antagningen till utbildningen har under de senaste åren mer än fördubblats. Platserna till polisutbildningen fylls kontinuerligt på och den genomgås idag av ca 3000 personer, som kommer att komma ut i polisverksamheten under de närmaste åren.

De tillskott som myndigheten erhållit i tidigare budgetpropositioner säkerställer den fortsatta utbyggnaden under 2021. För 2022 föreslås ytterligare tillskott på 1 650 miljoner kronor.

Tillskott för utökad platskapacitet i Kriminalvården

Efter flera år av minskningar har beläggningen ökat tydligt sedan hösten 2018. Bland annat en lång rad skärpta straff och ökade möjlighet till häktning har bidragit till att vi för närvarande har fullbelagda häkten och anstalter.

Regeringen stärkte därför Kriminalvårdens anslag kraftigt redan i förra årets budget för att myndigheten skulle kunna öka sin kapacitet.

Nu fortsätter vi att stärka Kriminalvårdens kapacitet genom ytterligare stora tillskott. Tillskotten ger myndigheten förutsättningar att fortsätta bygga ut och skapa fler platser både här och nu och för framtiden.

Kriminalvården har en viktig roll när det kommer till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Att Kriminalvården har tillräckliga resurser för sin verksamhet är en viktig del för att rättsväsendet som helhet ska klara sina uppgifter.

I budgeten ligger också delar om arbete mot våldsbejakande extremism, förstärka insatser för avhoppare, tillskott till migrationsdomstolarna med mera. Mer kan läsas på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: