Gå till innehåll

NYHET

Nu förstärker vi ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. Den behöver också anpassas till de förändringar som omställningen till en god och nära vård innebär.

Ambulanshelikopter

Det är viktigt att personalen har rätt kompetens och att bemanningen är god. Satsningen går till kompetenshöjande insatser för personalen. Pandemin har stärkt bilden av att ambulanssjukvården behöver förbättras. Bland annat behöver samordningen förbättras för att sjuktransporterna ska fungera effektivt. Satsningen kan också gå till mobila lösningar för ett akut omhändertagande av psykiatriska patienter, så kallade psykiatriambulanser.

En förstärkt ambulanssjukvård medför positiva effekter för akutsjukvården.

Kapaciteten inom ambulanssjukvården skiljer sig åt mellan de olika regionerna. I och med satsningen kan ambulanssjukvården göras mera jämlik och effektiv över hela landet. Pandemin med covid-19 har i än högre grad visat vilken viktig verksamhet ambulanssjukvården är i kedjan för en bra vård.

Regeringen föreslår en satsning på 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande belopp 2022–2023 för att stärka ambulanssjukvården.

Uppdaterades senast: