Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Grön skatteväxling: Bilförmånen justeras

Bilförmånen justeras till en mer rättvis beräkning för att bättre spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och innebär att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

bilförmån bli rättvis

Regeringen föreslår att schablonen för att beräkna värdet av bilförmån justeras för att bättre spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget, som är en del av den gröna skatteväxlingen, är en del av budgetpropositionen för 2021 och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Som schablonen för värdering av bilförmån är utformad i dag innebär den att förmånsvärdet för de allra flesta bilmodeller klart understiger marknadsvärdet. Det får som följd att bilförmån gynnas skattemässigt i förhållande till kontantlön och i förhållande till att äga motsvarande bil privat.

Detta innebär att skattesystemet idag premierar bilar i förhållande till andra varor och tjänster, vilket missgynnar överflyttningen av resor till kollektivtrafik, gång och cykel.

För att uppnå en mer rättvis och neutral beskattning mellan bilförmån och andra inkomster i inkomstslaget tjänst aviserar regeringen i budgetpropositionen en justering av beräkningsschablonen.

Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2020, då Finansdepartementet kommer remittera en promemoria.

Förslaget genomförs som del av den kraftfulla gröna skatteväxling där höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Målet är att den ska omfatta minst 15 miljarder.

Den som har förmånsbil redan i dag påverkas inte av regeländringen förrän det blir dags att byta ut bilen.

Uppdaterades senast: