Gå till innehåll

NYHET

Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

Flera av dessa kommuner påverkas fortfarande av kostnader för mottagandet och kostnader för att ställa om verksamhet till ett lägre mottagande.

Integration

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner med ett högt flyktingmottagande. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor.

I budgetpropositionen för 2020 tillfördes för 2020 80 miljoner kronor i form av ett tillfälligt riktat statsbidrag till kommuner som har haft ett högt mottagande av nyanlända i förhållande till sin befolkning. I det förslag som regeringen nu presenterar förlängs det tillfälliga kommunbidraget med ett år och höjs till 200 miljoner kronor.

Flera av de kommuner som har tagit emot många nyanlända under de senaste åren har fortfarande kostnader för mottagandet. Dessa kommuner påverkas också särskilt av att en större del av mottagandet under kommande år väntas bestå av anhöriga till skyddsbehövande.

Förslaget syftar till att underlätta för kommunerna att ordna ett bra mottagande av nyanlända, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en bra och tidig etablering i arbets- och samhällslivet.

Uppdaterades senast: