Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

Flera av dessa kommuner påverkas fortfarande av kostnader för mottagandet och kostnader för att ställa om verksamhet till ett lägre mottagande.

Integration

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ett ettårigt riktat statsbidrag på 200 miljoner kronor till kommuner med ett högt flyktingmottagande. Statsbidraget infördes 2020 och förlängs därmed ett år och höjs från tidigare nivå på 80 miljoner kronor.

I budgetpropositionen för 2020 tillfördes för 2020 80 miljoner kronor i form av ett tillfälligt riktat statsbidrag till kommuner som har haft ett högt mottagande av nyanlända i förhållande till sin befolkning. I det förslag som regeringen nu presenterar förlängs det tillfälliga kommunbidraget med ett år och höjs till 200 miljoner kronor.

Flera av de kommuner som har tagit emot många nyanlända under de senaste åren har fortfarande kostnader för mottagandet. Dessa kommuner påverkas också särskilt av att en större del av mottagandet under kommande år väntas bestå av anhöriga till skyddsbehövande.

Förslaget syftar till att underlätta för kommunerna att ordna ett bra mottagande av nyanlända, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en bra och tidig etablering i arbets- och samhällslivet.

Uppdaterades senast: