Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Lättare för polisen att avlyssna grovt kriminella

Den grova brottsligheten har bytt karaktär och de kriminella grupperingarna har förfinat sina metoder. Med den tekniska utvecklingen finns helt nya förutsättningar att planera och begå brott. Dessutom råder en tystnadskultur som gör att människor inte vågar anmäla brott eller vittna.

Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel är därför helt central för att bekämpa de kriminella miljöerna.

Polis

Nu tillsätts en utredning för att se över hur polisen lättare ska kunna avlyssna grovt kriminella.

Det handlar om att kunna utreda brott och sätta skyldiga bakom lås och bom. Malmöpolisen menar att det inte finns ett enda planerat mord i Malmö senaste åren, som inte har föregåtts av information mellan gängmedlemmar i krypterad form.

Den här veckan har regeringen tillsatt en utredning om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel. Det är en juridiskt och tekniskt omfattande utredning som består av tio uppdrag. Sammanfattningsvis innebär det här paketet bättre verktyg för att komma och åt och bekämpa de kriminella miljöerna.

Till exempel ska utredningen se hur grovt kriminella kan avlyssnas mer genom att:

  • Utredaren ska ta ställning till om det ska bli möjligt att lägga ihop det förväntade straffet av flera brott som en person misstänks för så att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning ska bli möjliga att använda i större omfattning än i dag.
  • I dag är det inte möjligt för åklagare att snabbt fatta beslut om hemlig rumsavlyssning. Kriminella byter ofta plats med kort varsel. Möjlighet för åklagare att fatta interimistiska beslut om hemlig rums­avlyssning ska utredas.
  • Fler åtgärder behövs för komma åt den brottslighet som innebär att människor inte vågar vittna. Utredaren ska ta ställning till om hemlig avlyssning och hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation alltid ska få användas vid misstankar om utpressning, övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling.

Samtidigt är det viktigt att understryka att vi lever i en tid där brottsligheten har förändrats, den tekniska utvecklingen går allt snabbare och tystnadskulturen är påtaglig. Sammanfattningsvis innebär det här paketet bättre verktyg för att komma och åt och bekämpa de kriminella miljöerna.

Vad är hemliga tvångsmedel?

  • Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
  • Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
  • Hemlig kameraövervakning
  • Hemlig rumsavlyssning
  • Hemlig dataavläsning

Uppdaterades senast: