Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen går vidare med parternas överenskommelse

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag meddelat att man kommer lägga den så kallade LAS-utredningen åt sidan och istället arbeta vidare med de förslag fack och arbetsgivare förhandlat om. Regeringen kommer inom kort tillsätta en utredare som får i uppdrag att ta fram ett lagförslag i nära dialog med samtliga parter på arbetsmarknaden.

Den svenska modellen, där fack och arbetsgivare gemensamt tar ansvar för villkoren på arbetsmarknad, har tjänat Sverige väl. Det är en modell som vi socialdemokrater alltid står upp för och som vi i Sverige ska vara riktigt stolta över. Fack och arbetsgivare är helt enkelt bäst lämpade att göra upp om de långsiktiga spelreglerna på arbetsmarknaden. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen meddelar därför idag att man lägger den så kallade LAS-utredningen åt sidan för att istället arbeta vidare med de förslag fack och arbetsgivare förhandlat om, då dessa innebär en bättre balans mellan arbetsmarknadens parter, än den utredning som nu ligger på bordet.

- Genom att arbeta vidare med förslagen från parterna stärker vi den svenska arbetsmarknadsmodellen och skapar förutsättningar för fack och arbetsgivare att fortsätta ta ett stort ansvar för att anpassa villkoren på vår arbetsmarknad genom kollektivavtal. Arbetsrätten ska moderniseras. Men det ska göras så att den grundläggande maktbalansen mellan fack och arbetsgivare upprätthålls, säger statsminister Stefan Löfven

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredare som får i uppdrag att i nära dialog med parterna utforma ett lagförslag med målsättningen att få ett så brett stöd som möjligt från arbetsmarknadens samtliga parter.

”Arbetsrätten gäller för alla arbetstagare i Sverige och måste fungera både för tjänstemän och arbetare, för privat och offentlig sektor, säger Stefan Löfven

Svenska arbetstagare behöver ett skydd som är anpassat för den nya arbetsmarknaden, där en viktig del av tryggheten består av kontinuerlig kompetensutveckling och färre otrygga anställningar. Med schyssta arbetsvillkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle.

 

Uppdaterades senast: