Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till 8 personer

Regeringen föreslår att gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer att sänkas från 50 till 8 personer. Detta föreslås gälla från tisdagen den 24 november.

 

SL

Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör därför begränsas ytterligare.

- Läget är riktigt allvarligt och riskerar att bli nattsvart. Alla indikatorer pekar nu åt fel håll. Smittspridningen ökar snabbt. Allt fler läggs in på IVA. Vi måste genast få till förändring i människors beteende, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen föreslår därför att sänka gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 50 till 8 personer. Den som ändå arrangerar en allmän sammankomst för fler än åtta begår ett brott och riskerar straffansvar – fängelse finns i straffskalan. Regeringen föreslår också att undantaget för serveringsställen tas bort.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

- Sverige är under hård prövning. Det kommer att bli värre. Gör din plikt ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen, säger statsminister Stefan Löfven.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Offentlig tillställning: För att en tillställning ska räknas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Exempel:

 • Dans
 • Marknad, loppmarknad och bakluckeloppis
 • Motortävlingar
 • Mässor
 • Tivoli
 • Festival, stadsfest
 • Valborgsmässofirande med nöjesbetonade kringarrangemang, som tävlingar, marknad och dans (I annat fall räknas det som allmän sammankomst Länk till annan webbplats..)
 • Idrottsevenemang på offentlig plats.
Allmän sammankomst: För att en tillställning ska räknas som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.
Exempel:
 • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar
 • Valborgsmässofirande (Om arrangemanget är mer nöjesbetonat med tävlingar, marknader och annat räknas firandet i stället som offentlig tillställning Länk till annan webbplats..)
 • Konserter, musikevenemang och teater (utomhus).


Uppdaterades senast: