Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverige ingår nytt avtal som kan säkra vaccin mot covid-19 till hela befolkningen

Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från Pfizer/BioNTech. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning. Med tidigare tecknade avtal innebär detta att Sverige, under förutsättning att de aktuella vaccin blir godkända, har säkrat vaccin till hela befolkningen.


Lena Hallengren

– I dag har regeringen beslutat att ingå avtal om att köpa Pfizers vaccin. Med tidigare tecknade avtal innebär detta att Sverige, under förutsättning att de aktuella vaccin blir godkända, har säkrat vaccin till hela befolkningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Redan i maj presenterade regeringen en vaccinstrategi. Syftet med strategin är att se till att Sverige snabbt får tillgång till säkra och effektiva vaccin och att vi effektivt ska kunna vaccinera efter behov.

Genom att delta i EU-avtalet med Pfizer/BioNTech får Sverige tillgång till ungefär 4,5 miljoner doser av just det här vaccinet. Totalt har Sverige hittills tecknat avtal om så många doser av olika vaccin att det skulle räcka till hela befolkningen, under förutsättning att de aktuella vaccinen blir godkända för användning. Sverige har sedan tidigare beslutat att delta i EU-gemensamt avtal med AstraZeneca och Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson). Fler avtal kan bli aktuella framöver.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Om EU-samarbetet

Sverige deltar i EU-kommissionens (KOM) samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. Eftersom det ännu inte finns något godkänt vaccin är tanken att KOM ska träffa flera förköpssavtal med olika vaccintillverkare för att öka chanserna att åtminstone någon tillverkare ska lyckas få fram ett effektivt vaccin på marknaden.

KOM har sedan tidigare ingått förköpsavtal med Astra Zeneca AB, Sanofi/GSK och Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson).

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet. Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Läs mer om regeringens arbete med coronapandemin här Länk till annan webbplats.

 

Uppdaterades senast: