• Hem
  • / Nyheter
  • / [2020-11-17] Tullverket får utökad möjlighet att stoppa misstänkta paket vid Sveriges gräns

Tullverket får utökad möjlighet att stoppa misstänkta paket vid Sveriges gräns

Tullverket ska få utvidgad möjlighet att stoppa och kontrollera postförsändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnas till riksdagen i dag. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

 

Paket

Regeringens förslag är att utvidga Tullverkets befogenheter att lägga så kallade postspärrar till att även gälla försändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor.

När Tullverket lägger en postspärr hålls paketet kvar, av det så kallade postbefordringsföretaget, så att tulltjänstemännen kan kontrollera innehållet. I dag är Tullverkets befogenheter att lägga postspärrar begränsade till de fall då myndigheten misstänker att en försändelse innehåller narkotika.

Den utvidgade möjligheten att lägga postspärr ska även gälla när försändelsen kommer med ett så kallat kurirföretag. I dag gäller den enbart postbefordringsföretag.

I förslaget ingår även en ny befogenhet för chefen för Tullverkets rättsavdelning att pröva beslut om postspärrar samt att beslut om att hålla kvar ett paket får gälla högst en månad. Dessutom utökas myndighetens tystnadsplikt kopplat till dessa ärenden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Läs mer på regeringen.se länk till annan webbplats

Uppdaterades senaste: