Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En tryggare sjukförsäkring

Den S-ledda regeringen har idag presenterat förändringar i sjukförsäkringen för att göra den tryggare och mer rättvis. Blir man sjuk ska man både få ekonomisk trygghet och ett gott stöd till rehabilitering. Det gäller alla oavsett vilken sjukdom man lider av. Ingen blir frisk av att bli fattigare.

Coronapandemin har belyst brister i sjukförsäkringen vad gäller människors möjligheter att rehabiliteras åter till sitt eget arbete. Att långtidssjuka i covid-19 utförsäkras trots att det inte kan arbeta är inte rimligt.

Nu åtgärdar den S-ledda regeringen de här bristerna och gör det lättare att skjuta fram prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden vid dag 180.

Förslaget innebär att rehabiliteringskedjan blir mer flexibel så till vida att prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden lättare än idag kan skjutas framåt i tiden. Detta kommer att ge mer tid för de som är sjukskrivna att rehabiliteras tillbaka till det egna arbetet. Det gäller dem som befinner sig mellan dag 180 och 365 i rehabiliteringskedjan.

Särskilt stor skillnad jämfört med idag bedöms kunna märkas för dem med diffusa symtom och en mindre exakt prognos för återgång i arbete, så som exempelvis långtidssjuka i covid-19, men ändringen omfattar alla personer som är sjukskrivna och befinner sig mellan dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.

Ändringen behövs för att trygga ekonomin för den som är sjukskriven. Människor måste ha tillräckligt med tid för att i första hand rehabiliteras och komma tillbaka till jobbet. Ingen blir frisk av att bli fattigare.


Uppdaterades senast: