Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förlängning av tillfälligt undantag i sjukförsäkringen vid inställd eller uppskjuten vård

Den som får sin operation eller behandling uppskjuten på grund av corona ska inte bli av med sin ekonomiska trygghet. Därför föreslår regeringen en förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering. Det innebär att den som är sjukskriven kan få behålla sin sjukpenning istället för att behöva ställa om till ett annat arbete än det man vanligtvis har.

Operationer, vård eller rehabilitering fortsätter att ställas in eller skjutas upp på grund av pandemin. För att hindra att människor förlorar sin sjukpenning på grund av den vårdskuld som växer har regeringen sedan tidigare beslutat om ett undantag som innebär att en person som får sin behandling, en operation till exempel, eller rehabilitering uppskjuten på grund av pandemin, inte ska behöva riskera att bli utan ersättning från sjukförsäkringen efter 180 dagar respektive 365 dagar som sjukskriven. Denna åtgärd förlängs nu till slutet av juni 2021.

Den som är sjukskriven och passerar dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan ska i vissa fall undantas från prövningen mot normalt förekommande arbete. Det gäller när vård, behandling eller rehabilitering som sannolikt skulle möjliggöra återgång i det vanliga arbetet, försenas på grund av störningar som orsakas av covid-19. Den som är sjukskriven och väntar på vård, behandling och rehabilitering kan få behålla sin sjukpenning istället för att behöva ställa om till ett annat arbete än det man vanligtvis har.

Regeringen fortsätter samtidigt arbete för att permanent stärka sjukförsäkringen, inte minst gällande bedömningen dag 365, angivet arbete och övriga förslag i utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum vars förslag regeringen har på sitt bord.

 

Uppdaterades senast: