Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Den innebär att staten tar kostnaderna för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Målet är att alla över 18 år samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp ska erbjudas vaccinering under första halvåret 2021.

Foto: Ninni Andersson/Regerinskansliet

Regeringens och SKR:s mål är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som tillhör en riskgrupp skyndsamt ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021, givet att vaccinen levereras i enlighet med EU-avtalen. Vaccinationen ska ske utifrån Folkhälsomyndighetens prioritetsordning.

I korthet innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Sammantaget innebär dagens besked och tidigare lämnade besked att regeringen går in med över nio miljarder kronor för vaccin och vaccinationer.

Sverige ska vara redo när vaccinen kommer. Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse med syftet att regionerna skyndsamt ska börja vaccinera när godkända vaccin har levererats till landet.

Vaccin mot covid-19 kan bli ett av de viktigaste verktygen i kampen mot pandemin. En effektiv vaccinering kan minska lidande och rädda liv men på sikt även leda till att samhället kan öppnas upp.

 

Uppdaterades senast: