Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mälardalens högskola blir universitet

I valet 2018 lovade vi socialdemokrater att Eskilstuna och Västerås skulle få ett universitet. Nu infriar vi det löftet! Regeringen föreslår att Mälardalens högskola ska bli Mälardalens universitet år 2022.

Regeringen föreslår i den kommande forsknings- och innovationspropositionen att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet 2022. I och med detta har också ett av Socialdemokraternas vallöften infriats.

Ett nytt universitet i Mälardalen med kraftigt ökade forskningsresurser är en strategisk satsning för att stärka regionens utvecklingskraft och för Sverige som ledande forskningsnation. Mälar­dalens hög­skola har redan i dag en fram­stående position bland landets högskolor med en väl­utvecklad sam­verkan med näringsliv, som stora företag inom industrin i regionen och offent­lig sektor. Det här är ett styrkebesked för högskolan, den svenska forskningen och regionen.Regeringen planerar att avsätta 130 miljoner kronor från 2022 för att ge lärosätet möjligt att utvecklas som universitet. Detta inom ramen för satsningen på ökade forskningsanslag till universitet och högskolor som regeringen föreslår. Regeringen återkommer till frågan i budgetpropositionen för 2022.

Uppdaterades senast: