Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen förlänger ersättningen för karens

Regeringen införde under våren flera tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen för att minska smittspridningen och öka den ekonomiska tryggheten. Nu förlänger regeringen flera åtgärder till slutet av april 2021. Bland annat förlängs ersättningen för karens.

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen förlänger flera av de tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen som regeringen under våren införde med anledning av covid-19. Sedan i våras är det till exempel möjligt att söka ersättning för karensavdraget. Nu förlängs ersättningen till slutet av april 2021.

Regeringen förlänger även ett antal andra tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare.

Följande tillfälliga åtgärder förlängs till och med den 30 april 2021:

  • Ersättning för karensavdrag till anställda
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Uppskjutet krav på läkarintyg till dag 15

Regeringen har tidigare aviserat att undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering förlängs till och med den 30 juni 2021.

Uppdaterades senast: