Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt forskning inom hälsa och välfärd

I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året som ska bidra till att Sverige står bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar.

Matilda Ernkrans

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Coronapandemin har visat på vikten av medicinsk forskning och innovation. Tack vare snabba insatser från forskare över hela världen har redan flera vaccin utvecklats.

För att Sverige ska stå bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar presenterar regeringen nu, som en del av forskings- och innovationspropostitionen, flera satsningar på forskning inom hälsa och välfärd

Bland satsningar finns bland annat:

  • Ett nytt nationellt forskningsprogram inom virus och pandemier.
  • En särskild satsning på SciLifeLab för att centret vid framtida pandemier snabbt ska kunna ställa om sin verksamhet och tillhandahålla ökad laboratoriekapacitet.
  • Förstärkning av det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens vid Vetenskapsrådet.
  • Rådgivande funktion vid Vetenskapsrådet för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation.
  • Forskningssatsningar inom precisionsmedicin och psykiatri.

Regeringen presenterar den 17 december hela Forsknings- och innovationspropositionen i sin helhet.

Uppdaterades senast: