Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen förlänger den tillfälliga föräldrapenningen

Regeringen har idag beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som gäller tillfällig föräldrapenning för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten.

För att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten har regeringen idag beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som gäller tillfällig föräldrapenning.

Följande tillfälliga åtgärder förlängs till och med den 30 april 2021:

– Tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning,

– Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta,

– Undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka särskilt vård- och tillsynsbehov för rätt till tillfällig föräldrapenning i vissa situationer för barn som är mellan 12 och 16 år.

 

Uppdaterades senast: