Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts till forskning för att öka kunskapen om kvarvarande symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid.

Bild

Långtidscovid är ett fenomen som uppmärksammats allt mer under den senaste tiden. Det är i nuläget inte känt vad dessa symptom beror på eller hur de ska behandlas. Regeringen vill bidra till att den covid-19-relaterade kunskapen ökar och Sverige bedöms ha goda förutsättningar att bedriva den här typen av studier.

Under våren 2020 beslutade regeringen om 100 miljoner kronor för forskning och innovation som snabbt skulle kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott. Regeringen konstaterar nu att det finns ytterligare forskningsbehov i relation till covid-19-pandemin. Därför föreslår regeringen att 50 miljoner kronor ska avsättas för forskning om långtidscovid.

Uppdaterades senast: