Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt arbete mot arbetslivskriminalitet

Regeringen ger åtta myndigheter i uppdrag att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet genom att bland annat öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder mot brottslighet på arbetsmarknaden.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbetslivskriminalitet omfattar flera olika typer av regelöverträdelser, fusk och brott i arbetslivet. Aktörer som bedriver kriminell verksamhet har visat sig kunna kombinera regelöverträdelser inom flera områden för att skapa effektiva brottsupplägg. Det leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Det är dessutom i vissa fall en inkomstkälla för organiserad brottslighet.

- Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

I december 2017 fick Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att under 2018–2020 utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontroll.

Det myndighetsgemensamma arbetet har gett goda resultat. Över 2000 kontroller genomfördes under 2019. Drygt en av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats. Över 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats och under perioden 1 januari – 30 november 2020 har över 1000 kontroller genomförts.

Samarbetet mellan myndigheterna är viktigt och måste fortsätta att utvecklas. Regeringen kommer därför att besluta om ett nytt regeringsuppdrag till de åtta myndigheterna. Under 2021 ska myndigheterna samverka kring fortsatt utveckling av metoder och genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan.

I uppdraget ingår att utifrån respektive myndighets uppgift:

  • Delta i myndighetsgemensamma kontroller utifrån respektive myndighets uppgift och i enlighet med utvecklade metoder med utgångspunkten att arbetet ska intensifieras och att antalet kontroller ska öka under 2021.
  • Ta fram indikatorer för uppföljning av den myndighetsgemensamma kontrollverksamheten och dess resultat.
  • Genomföra förebyggande informationsinsatser med fokus på att stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder.
  • Föreslå hur en varaktig myndighetssamverkan kring kontrollverksamhet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet kan organiseras, bland annat hur samråd med arbetsmarknadens parter kan utvecklas och organiseras.

Läs mer här:

Myndigheter får uppdrag att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

30 miljoner kronor satsas på att motverka arbetslivskriminalitet - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: