• Hem
  • / Nyheter
  • / [2021-01-12] Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb

Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb

Regeringen föreslår en förstärkning av korttidspermitteringarna. Förslaget innebär att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.

Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade under coronakrisen. Genom korttidsarbete har hundratusentals löntagare undgått risken att bli av med jobbet och företagen har kunnat behålla viktig arbetskraft. När smittspridningen är på hög nivå, restriktioner redan har behövt sättas in och fler kan bli aktuella utökar därför nu regeringen stödet så att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. 

Den förstärkta korttidspermitteringen ska gälla generellt för företag som uppfyller kriterierna om bland annat tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och därtill har behov av att minska arbetstiden med 80 procent. Det krävs inte att företaget träffats av eventuella begränsningar.

Vid en korttidspermittering på 80 procent behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen.

I lagrådsremissen ingår även förslag som regeringen har presenterat tidigare. Det handlar om en förlängd möjlighet för företag att använda korttidspermittering till 30 juni 2021, nya krav för att förebygga missbruk av stödet samt tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar.

Uppdaterades senaste: