Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mer pengar till kommunerna för att genomföra äldreomsorgslyftet

Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att över 10 000 anställda inom äldreomsorgen ges möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid samtidigt som de erbjuds fast heltidstjänst. Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor för att stärka upp arbetet. Äldreomsorgslyftet föreslås samtidigt fortsätta fram till 2023.

Att stärka äldreomsorgen är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Genom att satsa på kompetensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten så att äldre och deras anhöriga ska kunna känna ökad trygghet.

Från 2021 ges personalen, utöver att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid, även möjlighet att även fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre.

Staten kommer att betala ut statsbidrag till Sveriges kommuner som ersättning för att anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska kunna utbilda sig på arbetstid.

Uppdaterades senast: