• Hem
  • / Nyheter
  • / [2021-01-25] Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att att komma åt skatteplanering där aktörer utnyttjar skillnader i olika länders lagar för att betala mindre skatt.

- Det här är ytterligare ett exempel där samarbetet i EU används på ett effektivt sätt för att komma åt skatteplanering där man utnyttjar skillnader i olika länders lagar, säger finansminister Magdalena Andersson.

I lagrådsremissen föreslås att de befintliga reglerna för att neutralisera effekterna av missmatchningar i olika länders skatteregler kompletteras.

Enligt svenska skatteregler beskattas inkomsten från handelsbolag hos delägaren. Ändringen, som regeringen nu beslutat om, innebär att utländska juridiska personer som har inkomst från ett svenskt handelsbolag ska betala skatt i Sverige om inkomsten inte beskattas i den stat där den skattskyldige hör hemma och det beror på att handelsbolaget, på grund av skillnader i den skatterättsliga klassificeringen, betraktas som ett eget skattesubjekt i denna stat. Det krävs också att det föreligger intressegemenskap mellan den utländska juridiska personen och handelsbolaget för att svensk beskattning ska bli aktuell. Syftet är att stoppa skattestrukturer som är så kallade omvända hybrida missmatchningar.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs mer på regeringen.selänk till annan webbplats

Uppdaterades senaste: