Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

15 miljoner extra till Sveriges pensionärsorganisationer under 2021

Regeringen höjer statsbidraget till Sveriges pensionärsorganisationer med 15 miljoner kronor extra under 2021, för att stärka deras arbete med att stödja sina medlemmar och bidra till aktiviteter som kan bryta isolering.

Pensionärsorganisationerna i Sverige fyller en viktig roll för äldre, inte minst nu under pandemin då många äldre är ensamma och isolerade.

Regeringen har tidigare höjt pensionärsorganisationernas permanenta stöd med 5 miljoner kronor till sammanlagt 13 miljoner kronor. För att stärka pensionärsorganisationeras arbete med att stödja sina medlemmar och för att bidra till aktiviteter och bryta isolering höjer nu regeringen statsbidraget till Sveriges pensionärsorganisationer med ytterligare 15 miljoner kronor under 2021.

Med det ytterligare tillskottet för att bryta äldres isolering uppgår därmed stödet för 2021 till totalt 28 miljoner kronor.

Uppdaterades senast: