Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fribeloppet inom studiemedlen slopas till och med 30 juni 2021

Under coronapandemin har behovet av studenter som kan gå in och avlasta exempelvis vårdens arbete ökat. Genom att ta bort fribeloppet under det första halvåret behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas. Därför föreslår regeringen att friloppet slopas fram till 30 juni 2021.

I det läge Sverige befinner sig i, med en mycket ansträngd situation inom till exempel vården, behövs studenter som kan gå in och stärka upp den ordinarie personalens arbete inom samhällsviktiga funktioner.

För att studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte ska behöva oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel - till exempel när studierna återupptas - föreslår regeringen att det så kallade fribeloppet inom studiemedlen slopas fram till 30 juni 2021.

Det så kallade fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas. Regeringen anser att det inte bör göras någon inkomstprövning för studiemedel under det första halvåret 2021, så att till exempel vårdpersonal – läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal – som studerar och personer som studerar på vårdutbildningar kan gå in och avlasta vården. Att man inte gör någon inkomstprövning innebär i praktiken att fribeloppet slopas även under det första halvåret.

Uppdaterades senast: