Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sveriges museum om Förintelsen inrättas

I dag, på Förintelsens minnesdag den 27 januari, meddelar regeringen att Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas i juli 2022 och att det ska ligga i Stockholm.

I regeringsförklaringen som statsminister Stefan Löfven avgav i riksdagen i januari 2019 aviserades att ett nytt museum ska inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Museet ska inrättas i juli 2022 och för att underlätta för skolelever och allmänhet runt om i landet att besöka museet lokaliseras det i Stockholm

- Jag har lovat överlevande att göra vad jag som statsminister kan för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitism idag. Sveriges museum om Förintelsen och det internationella forumet i Malmö i höst är en del av det arbetet, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen kommer inom kort att lämna ett uppdrag till berörd museimyndighet och bedömer att inrättandet av museet i en befintlig myndighet bör ske mot bakgrund av att inrättandet ska hålla hög kvalitet men även gå snabbt och smidigt.

Det finns många viktiga aktörer som ett museum om Förintelsen bör samverka med, bland annat länsmuseerna och lokala museer. Både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser som rör Förintelsen finns i hela landet.

Uppdaterades senast: