Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ytterligare satsning för att stärka kvinnors hälsa

Regeringen satsar under året 1,5 miljarder för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Pengarna ska gå till bland annat regionernas arbete med en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård, HPV-screening och stärkt vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld eller könsstympning.

Det finns fortfarande omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till vård och kvaliteten på vården. Det här är oacceptabelt, vården måste bli jämlik och vården som riktas specifikt till kvinnor ska förbättras.

Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har sedan tidigare en treårig överenskommelse för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Sedan 2015 har 6,1 miljarder satsats på det här området och regionerna har hittills påbörjat mer än 1 100 insatser för att stärka graviditetsvårdkedjan, neonatalvården samt vård till kvinnor. Vi ser nu äntligen en tydlig nedåtgående trend vad gäller förlossningsskadorna. Mellan åren 2013–2018 har andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar i bäckenbotten, grad tre och fyra, minskat från 3,6 till 2,6 procent. Det innebär en nedgång på nästan 30 procent.

Utvecklingen går åt rätt håll, men vi måste göra mer. Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har nu tecknat en tilläggsöverenskommelse för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Totalt satsas 1,5 miljarder kronor under 2021. Medel ska gå till bland annat regionernas arbete med en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervård, HPV-screening och stärkt vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld eller könsstympning.

Uppdaterades senast: