Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu blir sjukförsäkringen tryggare

Nu har riksdagen beslutat att ändra lagen så att sjukförsäkringen blir tryggare för den som är sjuk. Med den nya lagen som vi drivit fram kommer fler kunna behålla sin sjukpenning vid dag 180 i sin sjukskrivning och den som är sjuk kommer få mer tid att rehabiliteras tillbaka till sitt arbete.

I ett starkt samhälle lämnar vi inte den som är sjuk ensam åt sitt öde. Vi hjälps åt och ger trygghet att komma tillbaka. Reglerna i sjukförsäkringen har varit alltför strikta, många som är sjuka har blivit av med sin ersättning och hamnat i kläm.

Det ändrar vi på nu. Idag har riksdagen röstat igenom regeringens förslag för att göra sjukförsäkringen tryggare.

Förslaget innebär att rehabiliteringskedjan blir mer flexibel på så sätt att det blir lättare att skjuta fram prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden vid dag 180.

Detta kommer att ge mer tid för dem som är sjukskrivna att rehabiliteras tillbaka till det egna arbetet och göra att fler kommer kunna behålla sin sjukpenning vid dag 180 i sin sjukskrivning. Regeländringen omfattar alla de som är sjukskrivna och befinner sig mellan dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.

Regeringen fortsätter samtidigt arbetet för en tryggare och bättre sjukförsäkring.

Uppdaterades senast: