Stärkt satsning på sociala insatser i utsatta områden

Regeringen satsar 250 miljoner kronor under 2021 för att stärka sociala insatser i utsatta områden. Pengarna går i år till 26 kommuner och kan användas till olika typer av brottsförebyggande arbete.

Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och en del av arbetet för ett tryggare Sverige. Arbetet syftar till att minska klyftorna i samhället och att skapa ett Sverige som håller ihop.

Regeringen gav i december förra året ett uppdrag till Socialstyrelsen att administrera, fördela och följa upp statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Satsningen omfattar 250 miljoner kronor per år 2021–2023, och syftar till att komplettera och förstärka kommunens verksamheter inom det brottsförebyggande området.

Pengarna kan användas till insatser som kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Det kan till exempel handla om fler fältarbetare eller motsvarande på kvällar och helger eller olika former av samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Statsbidraget riktas till kommuner som har områden som enligt Polismyndigheten definieras som särskilt utsatta områden. För 2021omfattas 26 kommuner med totalt 60 områden av det här statsbidraget.

Uppdaterades senaste: