Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi vill skydda undersköterskors yrkestitel

Vi tycker att det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården och vill skydda yrkestiteln undersköterska. I en lagrådsremiss föreslår nu därför regeringen att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln.

Undersköterska är det vanligaste yrket i Sverige, och finns inom både kommunalt finansierad vård och omsorg och regionfinansierad hälso- och sjukvård. En majoritet av undersköterskorna i Sveriges kommuner arbetar inom äldreomsorgen.

Vi tycker att det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården och vill skydda yrkestiteln undersköterska. I en lagrådsremiss föreslår nu därför regeringen att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln.

Genom den här reformen får vi ordning och reda på vilka kompetenser som krävs inom de verksamheter som undersköterskor jobbar inom. Det innebär ett större fokus på den kunskap och kompetens som en undersköterska besitter, vilket är kärnan i det som skapar kvalitet och patientsäkerhet, och en tryggare vård och omsorg.

Förslagen innebär att:

  • Endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln får använda titeln undersköterska. Den som saknar ett sådant bevis kommer inte heller att få använda en titel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska.
  • Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens. Grunden för att få en skyddad yrkestitel är det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som regeringen beslutade om i december 2019 och som gäller fr.o.m. den 1 juli 2021. 

Övergångsbestämmelser under 10 år

För att underlätta genomförandet av reformen föreslås två övergångsbestämmelser som ska gälla under en tioårsperiod, från och med att lagen träder i kraft (1 juli 2023):

Övergångsbestämmelserna innebär att:

  • De underskötersom som, när bestämmelserna träder i kraft, har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda titeln under 10 år och under perioden ansöka om bevis. Detta gäller även om personen efter ikraftträdandet byter anställning eller arbetsplats.
  • Skyddad yrkestitel kan ges till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller före den 1 juli 2023. Detta gäller om ansökan om skyddad yrkestitel lämnas in före den 30 juni 2032. 

 

Uppdaterades senast: