Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna behöver förbättras. Regeringen föreslår därför att åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd ska höjas.

Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna behöver förbättras. Nu har regeringen beslutat om en proposition med förslag som innebär att åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs. Det innebär att:

  • Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 56 till 60 år.
  • Nedtrappningen i rätten att låna inom studiemedelssystemet, den så kallade lånetrappan, flyttas fram och ska börja vid 51 år och sluta vid 60 år.
  • Den övre åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år.
  • Vissa åldersgränser som rör återbetalning och avskrivning av studielån höjs med fyra år. Återbetalningstiden föreslås vara 25 år eller det lägre antal år som återstår till utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Studieskulder som inte har betalats av vid utgången av året då låntagaren fyller 71 år ska skrivas av.

Lagändringarna om höjd åldersgräns för rätt till studiemedel, höjd ålder i lånetrappan och höjd åldersgräns för rätt till studiestartsstöd föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021 och tillämpas första gången för studiestöd som lämnas för tid från och med den 1 januari 2022. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas från samma datum.

Läs mer på regeringen.selänk till annan webbplats

Uppdaterades senaste: