Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska underlätta situationen för skuldsatta personer, bland annat barnfamiljer, vid så kallad löneutmätning.

Reglerna om löneutmätning, som är cirka 25 år gamla, innebär att Kronofogden drar pengar direkt från en persons inkomst för att driva in en skuld. Många skuldsatta personer som har löneutmätning, däribland barnfamiljer, lever i dag på knappa ekonomiska resurser. Dagens regelverk tar inte heller hänsyn till att det i dag är betydligt dyrare att försörja äldre barn än yngre.

I propositionen föreslås bland annat att det belopp som skuldsatta personer får behålla vid löneutmätning höjs för barnfamiljer.

– Nu förbättrar vi barnfamiljers ekonomiska och sociala situation genom att föräldrar med löneutmätning får behålla mer av sin lön. Till exempel kommer en förälder med ett barn i övre tonåren att få behålla drygt 1 200 kronor mer av sin månadslön, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslår regeringen också att skuldsatta personer enklare ska kunna få anstånd med betalningen mer än en gång under en pågående löneutmätning, vid till exempel sjukdom.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: