Förlängning av kompensation till arbetsgivare för sjuklön

Regeringen föreslår en förlängning av kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Förslaget ska lämnas i en kommande ändringsbudget till riksdagen.

Regeringen vill förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Åtgärden syftar till att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag med anledning av covid-19.

Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs enligt förslaget i en kommande ändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni 2021. Regeringen föreslår att 2,5 miljarder kronor anslås.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser förlänga stödet till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Uppdaterades senaste: