Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förlängt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

För att rädda fler jobb och företag förlängs det förstärkta omställningsstödet till företag som påverkats särskilt av vissa restriktioner med sammanlagt nio månader.

Syftet med omställningsstödet är att lindra de ekonomiska konsekvenser som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och ekonomin kan starta upp igen så snart vaccineringen får effekt i samhället.

Det förstärkta omställningsstödet till särskilt drabbade företag som i dag gäller juni-juli 2020 förlängs till och med april 2021, alltså med totalt ytterligare nio månader. Kravet på omsättningstapp följer det som gäller för respektive stödperiod enligt det ordinarie omställningsstödet. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller inreseförbudet till Sverige.

Stödet ersätter en andel av företagets fasta kostnader. Andelen är beroende av hur stort procentuellt omsättningstapp som orsakats av de utpekade restriktionerna. Företag som inte har kunnat bedriva någon verksamhet alls på grund av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan få upp till 100 procent av de fasta kostnaderna ersatta. I annat fall kan företaget få stöd för upp till 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet kan uppgå till maximalt motsvarande 75 miljoner kronor per månad.

Regeringen arbetar för att förlängningen ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Uppdaterades senast: