Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utökade möjligheter för långtidsarbetslösa att studera

Regeringen har beslutat att utöka möjligheten för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att deltidsstudera vid sidan av sitt deltagande i programmet. Möjligheten till deltidsstudier vid sidan av programdeltagandet förlängs från sex till tolv månader.

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för personer som har varit arbetslösa under lång tid. En mycket stor andel av deltagarna saknar idag en slutförd gymnasieutbildning. Detta försvårar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden där slutförd gymnasieutbildning ofta är ett krav för jobb.

I spåren av Covid-19-pandemin har även antalet deltagare i programmet med eftergymnasial utbildning ökat. Dessa har trots längre utbildningsbakgrund varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen under en mycket lång tid.

Fler långtidsarbetslösa behöver utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det finns därför ett behov av att utöka möjligheterna för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att studera, både för deltagare som saknar en slutförd gymnasieutbildning och för deltagare med längre utbildningsbakgrund som behöver en kompletterande utbildning för att öka sina jobbchanser.

Regeringen har därför beslutat att utöka möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin från sex till tolv månader. Syftet med deltidsstudier vid sidan av deltagande i programmet är exempelvis att slutföra en tidigare ofullständig utbildning eller att komplettera och ställa om genom relevanta kortare kurser som behövs för att öka deltagarnas chanser att få ett arbete.

Förslaget träder ikraft den 1 juni.

Uppdaterades senast: