Det återinförda lokalhyresstödet förlängs

Regeringen meddelade i januari i år att det statliga lokalhyresstödet återinförs för första kvartalet 2021. Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag föreslår regeringen nu även en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021.

Den 10 mars anmälde regeringen hyresstödet för perioden januari-mars till EU-kommissionen. I onsdags meddelade kommissionen sitt godkännande och regeringen avser därmed fatta beslut om förordningen inom kort.

Regeringen har nu tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna även kommit överens om att förlänga hyresstödet med perioden 1 april-30 juni 2021.

Stödet är ett sätt att hjälpa särskilt utsatta företag genom krisen och riktar sig i första hand till verksamhet som är konsumentnära. Även tjänsteverksamhet som bygger på fysisk närhet mellan producent och konsument omfattas. Stödet riktas till vissa företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, och till vissa andra verksamheter.

Den hyresvärd som under perioden april–juni väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen. Den statliga kompensationen kan enligt förslaget ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, vilket är samma nivå som för perioden januari-mars.

Det är, liksom tidigare, hyresvärden som söker stöd utifrån den rabatt man beviljat hyresgästen. Regeringen arbetar just nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt. Regeringsbeslut om förordningen ska fattas så snart EU-kommissionen godkänt stödet. Ansökan om stöd kan göras efter juni månads utgång.

Uppdaterades senaste: