Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen och hantera pandemins effekter

Regeringen föreslår flera åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen och hantera effekterna av pandemin. Sveriges kommuner och regioner tillförs mer pengar för bland annat vaccinationer, testning och smittspårning och sjuktransporter samt ersättning för att hantera covid 19-relaterad vård samt coronaköer i vården. Dessutom får Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO förstärkta resurser för att hantera pandemin.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förslagen är en del av den kommande vårändringsbudgeten samt i den extra ändringsbudget som idag lämnas till Riksdagen.

Förstärkta resurser till kommuner, regioner och länsstyrelser

Regeringen föreslår att ytterligare 2 miljarder kronor avsätts för att stödja regionerna i hanteringen av covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård till följd av pandemin. Totalt avsätter regeringen därmed 6 miljarder kronor för detta ändamål under 2021.

Regeringen föreslår ytterligare 1,65 miljarder kronor för storskalig testning och smittspårning. Medlen ska användas till att fortsatt stödja regionerna och Folkhälsomyndigheten i deras arbetet med testning av covid-19. Förslaget innebär att det totalt avsätts cirka 10,5 miljarder kronor för testning och smittspårning 2021.

Ytterligare medel för vaccininköp

Medlen för kostnaderna för vaccinköp mot covid-19 föreslås förstärkas med 1 miljard kronor. EU-kommissionen fortsätter att kontinuerligt teckna avtal med vaccintillverkare. Sverige behöver därför säkerställa finansieringen av dessa avtal och föreslår därför ytterligare 1 miljard kronor till vaccininköp under 2021. Regeringen har sedan tidigare avsatt 2 miljarder kronor under 2021. Sverige har hittills tecknat avtal med fem vaccintillverkare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen och CureVac) samt avtal om ytterligare doser från två av tillverkarna (Pfizer och Moderna).

Statliga myndigheter får förstärkta anslag för att hantera pandemin

Folkhälsomyndigheten har en central roll i arbetet med att planera och genomföra vaccinering mot covid-19 i Sverige. Regeringen föreslår en höjning av myndighetens förvaltningsanslag med ytterligare 90 miljoner kronor för detta arbete.

Regeringen föreslår också en höjning av Socialstyrelsens förvaltningsanslag med 21,4 miljoner kronor för arbetet med covid-19-pandemin, bland annat för att stärka myndighetens krisorganisation. Socialstyrelsen har en central roll för hälso- och sjukvårdens och omsorgens beredskap och syftet med förstärkningen är att ge myndigheten goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.

Regeringen vill även tillföra Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) ytterligare 10 miljoner kronor i anslag för att de ska kunna bedriva utökad tillsyn under pandemin.

Uppdaterades senast: