Nu tar vi nästa steg för en tryggare sjukförsäkring

I Sverige ska vi ha en sjukförsäkring som människor kan lita på när de blir sjuka. Nu tas nästa steg för en tryggare sjukförsäkring. Arbetsförmågan efter 180 dagar med sjukpenning ska bedömas mot ett arbete i en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Sjukpenningtalet ska inte minska genom utförsäkringar. Personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna ska ges bättre stöd.

Regeringen föreslår, i enlighet med utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum, att arbetsförmågan efter 180 dagar med sjukpenning ska bedömas mot ett arbete i en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Syftet med lagändringen är att skapa en tryggare och mer begriplig sjukförsäkring och se till att människor inte hänvisas till fiktiva arbeten. Försäkringskassan ska behöva uppge i vilken yrkesgrupp som myndigheten bedömt att arbetsförmåga finns.

Regeringen förtydligar nu också ytterligare förväntningarna på Försäkringskassan genom att revidera målet om minskat sjukpenningtal i regleringsbrevet. Regeringen bedömer att sjukpenningtalet kan minska långsiktigt om personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna får bättre stöd. Därför läggs nu fokus på förebyggande insatser, tidiga rehabiliteringsinsatser och bättre samordning. Sjukpenningtalet ska inte minska genom utförsäkringar.

Uppdaterades senaste: