Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förstärkning av landsbygdsprogrammet

Med anledning av den ekonomiska kris som orsakats av pandemin behövs ytterligare åtgärder på landsbygden och för att hela landet ska leva. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av det svenska landsbygdsprogrammet med ytterligare 417 miljoner kronor.

Budgeten för det svenska landsbygdsprogrammet ökas med 417 mnkr. Skälet är behovet av ytterligare åtgärder på landsbygden med anledning av den ekonomiska kris som följt av den globala spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen kommer att återkomma med vilka åtgärder i landsbygdsprogrammet som ska finansieras med de tillkommande medlen. I och med denna ökning omfattar det svenska landsbygdsprogrammet 48 184 mnkr för perioden 2014‑2022.

Regeringen kommer att bestämma hur medlen kommer att användas samband med att regeringen fattar beslut om en programändring av landsbygdsprogrammet, men insatserna kommer att handla om insatser som stärker konkurrenskraften och underlättar att miljö- och klimatmål kan nås. Syftet är att insatserna ska stärka landsbygden och återhämtningen efter covid-19.

Uppdaterades senast: