Satsning på regionalt exportfrämjande och turistfrämjande

Regeringen föreslår att anslaget för exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor och att anslaget för turistfrämjande ökas med 10 miljoner kronor. Förslagen är en del av vårändringsbudgeten för 2021.

För att skapa hållbar tillväxt och jobb i hela Sverige behöver företag i hela landet exportera. En stor del av de nya jobben skapas i små och medelstora företag i alla delar av landet. Att dessa företag växer och internationaliseras är därför avgörande för den svenska välfärden. Det regionala exportfrämjandet spelar en viktig roll i att stötta små och medelstora företag att växa sina affärer utomlands. Därför tillför regeringen nu 10 miljoner till Business Sweden för att förstärka den regionala exportrådgivningen till svenska små och medelstora företag inom svenska styrkeområden och i regionala företagskluster i olika delar av landet.

Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna är omfattande eftersom i princip allt resande från utlandet samt affärsresandet har upphört. Trots detta har den inhemska turismen bidragit till att besöksnäringen ändå har kunnat upprätthållas på många håll. Detta visar på vikten av att marknadsföra Sverige även för inhemska målgrupper. Därför tillför regeringen ytterligare 10 miljoner kronor till Visit Sweden för att bidra till en snabbare omstart av svensk besöksnäring.

Uppdaterades senaste: