Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ytterligare satsning på civilsamhällets stöd till utsatta grupper

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Pengarna ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin.

Föreningslivet bidrar med avgörande insatser under coronapandemin, samtidigt som de drabbas hårt av krisen och dess ekonomiska konsekvenser. Flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för företag och arbetsgivare kan även komma civilsamhällets organisationer till del, men det behövs särskilda medel för vissa delar av civilsamhället, till exempel för organisationer som stöder människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Stödverksamhet för barn i utsatta situationer och våldsutsatta

Regeringen vills satsa ytterligare 90 miljoner kronor under 2021 på organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer samt mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2020 avsattes 100 miljoner kronor för detta och i början av 2021 satsades ytterligare 40 miljoner kronor.

Sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta

Utöver satsningen på utsatta barn och våldsutsatta tillför regeringen även 50 miljoner kronor som ska stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta. Organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser vittnar om ökad efterfrågan från personer som drabbas av exempelvis psykisk ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet under pandemin. För att de ska kunna fortsätta sitt arbete förstärker regeringen därför den tidigare satsningen för detta ytterligare.

Regeringens förslag innebär att det totalt sett tillförs 140 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2021 för ideella organisationers arbete mot ökad utsatthet med anledning av pandemin. Detta innebär att dessa insatser får sammanlagt 240 miljoner kronor i stöd under 2021.

Uppdaterades senast: