Arbetsmetoden Sluta Skjut ska införas på fler platser i Sverige

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö. Arbetet har gett resultat och nu ger därför regeringen ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) om att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.

Sluta skjut är en arbetsmetod mot grovt våld i kriminella grupperingar som har prövats i Malmö sedan 2018, där polisen, Kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare som arbetar för att minska dödligt våld i kriminella miljöer.

Sluta skjut bygger på en amerikansk modell (Group violence intervention – GVI) som i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet. Utvärderingar av arbetet i Sverige har visat lovande resultat och att strategin är värd att pröva i flera städer i Sverige.

Mot bakgrund av den allvarliga problematiken med dödligt skjutvapenvåld i kriminella miljöer bör Sluta skjut spridas till flera orter i Sverige. Regeringen har därför avsatt 6 miljoner kronor till Brå under år 2021 och avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen. Regeringen avser även att ge Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården ett uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida arbetsmetoden.

Uppdaterades senaste: