Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Arbetsmetoden Sluta Skjut ska införas på fler platser i Sverige

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö. Arbetet har gett resultat och nu ger därför regeringen ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) om att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.

Sluta skjut är en arbetsmetod mot grovt våld i kriminella grupperingar som har prövats i Malmö sedan 2018, där polisen, Kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare som arbetar för att minska dödligt våld i kriminella miljöer.

Sluta skjut bygger på en amerikansk modell (Group violence intervention – GVI) som i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet. Utvärderingar av arbetet i Sverige har visat lovande resultat och att strategin är värd att pröva i flera städer i Sverige.

Mot bakgrund av den allvarliga problematiken med dödligt skjutvapenvåld i kriminella miljöer bör Sluta skjut spridas till flera orter i Sverige. Regeringen har därför avsatt 6 miljoner kronor till Brå under år 2021 och avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen. Regeringen avser även att ge Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården ett uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida arbetsmetoden.

Uppdaterades senast: