Ytterligare 350 miljoner till skolan för att hantera pandemin

Regeringen tillför nu ytterligare 250 miljoner under året för att ge skolorna bättre möjlighet att se till att barn och elever kan komma ikapp med undervisningen och stötta de som behöver det. Dessutom satsas utöver det 100 miljoner kronor för att lovskola ska kunna erbjudas till de elever som behöver det.

Coronapandemin har gjort det tuffare för elever som haft distansundervisning under en längre tid, särskilt de som redan innan pandemin behövde extra stöd.

Regeringen tillför nu ytterligare 250 miljoner under året för att ge skolorna bättre möjlighet att se till att barn och elever kan komma ikapp med undervisningen och stötta de som behöver det.

Pengarna kan bland användas till att:

  • Skapa förutsättningar för ökad undervisningstid för att så långt som möjligt undvika att barn och elevers kunskapsutveckling påverkas negativt.
  • Skapa en bättre arbetsmiljö för elever och lärare.
  • Smittsäkra verksamheterna.

Lovskola

Dessutom föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att finansiera möjligheter till stöd, till exempel för att lovskola ska kunna erbjudas till de elever som behöver det.

En väl utbyggd lovskola ger större möjligheter att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Deltagande i lovskola kan kombineras med sommarjobb som anordnas av kommuner.

Uppdaterades senaste: