Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nationell plan för trygghet och studiero

Vi gick till val på att genomföra en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Nu levererar vi på det löftet!

Oavsett vem du är eller vilken skola du går på ska du känna dig trygg och ha studiero på lektionerna. Det är en förutsättning för att kunna lära sig mycket.

På många skolor och i många klassrum fungerar det bra, men inte i alla. Så ojämlikt ska det inte vara. Det behöver helt enkelt vara fokus på kunskap och bildning i alla klassrum, på alla skolor och i hela landet.

Därför gick vi år 2018 till val på att genomföra en nationell plan för trygghet och studiero, med bland annat mobilförbud på lektionstid, att all skolpersonal ska ha kompetens och mandat att kunna ingripa och bättre regler för att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.

Nu har regeringen tagit fram en bred och omfattande nationell plan för trygghet och studiero. Den nationella planen innehåller många förslag för att arbetet med trygghet och studiero i skolan ska förbättras.

Här är de viktigaste förslagen:

  • Kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal för att upprätthålla studiero och trygghet.
  • Tydligare bestämmelser om ordningsregler i skolan. Reglerna ska följas upp bättre och alla ska veta om vad som gäller.
  • Elevers privata användning av mobiltelefoner på lektionstid ska förbjudas. Läraren ska bestämma i klassrummet och när mobiltelefoner får användas.
  • Rektorer ska kunna införa mobilfria skoldagar eller omhänderta mobiltelefoner under skoldagen.
  • All skolpersonal ska ha mandat att ingripa och agera för att upprätthålla trygghet och studiero.
  • Enklare för rektor att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.
  • Samarbetet mellan skola och vårdnadshavare ska förbättras.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: