Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt skydd för visselblåsare

I Sverige ska vi inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan. Nu föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ska ersätta dagens visselblåsarlag.

Man ska inte behöva vara rädd att bli uppsagd eller hamna i frysboxen för att man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan.

Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt för den enskilde arbetstagaren, men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle.

Den som larmar om allvarliga missförhållanden har i dag ett lagstadgat skydd mot repressalier från sin arbetsgivare.

Regeringen har nu fattat beslut om en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv vilket innebär att skyddet förstärks ytterligare.

Det ska bli lättare och tryggare att visselblåsa. Regeringen föreslår en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ersätter dagens visselblåsarlag.

  • Det ska bli lättare och tryggare att visselblåsa. Regeringen föreslår en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ersätter dagens visselblåsarlag.
  • Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare. Regeringen föreslår att inte bara anställda ska omfattas, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget.
  • Det ska bli tydligare hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och den enskilde ska känna sig trygg i att dennes identitet hålls hemlig när denne visselblåser. Regeringen föreslår därför att det införs kanaler för rapportering av missförhållanden. Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess.
  • Man ska kunna visselblåsa internt på sin arbetsplats genom särskilda kanaler. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm.
  • Man ska även kunna visselblåsa inom ett visst område till en myndighet genom särskilda kanaler. Därför kommer det att införas externa rapporteringskanaler hos myndigheter som utses av regeringen. De olika specifika ansvarsområdena kommer närmare att avgränsas och preciseras i ett kommande förordningsarbete.
  • Man ska kunna larma skyddat om missförhållanden där det finns ett allmänintresse. Det kan till exempel handla om att en verksamhet bryter mot miljöregler, eller att det sker oegentligheter inom offentlig upphandling.

Uppdaterades senast: