Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny underlagsrapport av arbetsgruppen för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa

Klyftorna i Sverige har de senaste åren ökat snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Men så behöver det inte vara. I en ny underlagsrapport presenterar Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet flera förslag.

Klyftorna i Sverige har de senaste åren ökat snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Den utvecklingen behöver vi vända. Därför tillsatte Socialdemokraternas partistyrelsen 2019 en arbetsgrupp för jämlikhetsarbetet i uppdrag att identifiera viktiga politikområden och förslag som krävs för att långsiktigt öka den ekonomiska och sociala jämlikheten i Sverige. Nu är resultatet här i form av denna underlagsrapport.

Arbetsgruppen har identifierat att följande politikområden bör prioriteras i jämlikhetsarbetet: en tryggare arbetsmarknad, en rättvisare skattepolitik, en starkare välfärd inklusive socialförsäkringar, höjda pensioner, en ny social bostadspolitik samt en jämlikhetsskapande klimatpolitik.

Läs underlagsrapporten här! Pdf, 654.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Socialdemokraternas arbetsgrupp för Fördelningspolitik för Jämlikhet och Rättvisa har bestått av:

Magdalena Andersson (sammankallande)

Fredrik Olovsson, tidigare gruppledare och ordförande i riksdagens finansutskott och ordförande för Södermanlands partidistrikt

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall

Philip Botström, ordförande socialdemokratiska ungdomsförbundet

Ola Pettersson, LO:s chefsekonom

Uppdaterades senast: